24-04-2015

Filia biblioteki w Bninie

serdecznie zaprasza
na spotkanie z cyklu: Dbam o zdrowie

pt. Bóle kręgosłupa

Gościem specjalnym będzie fizjoterapeuta
pan Bartosz Zakrzewski
**************
Spotkanie odbędzie się
29.04 (środa)
o godz. 16.00

Wstęp wolny

20-04-2015

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników PASJOTEKI oraz wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału w wystawie prac rękodzielniczych
"Wiosenne Inspiracje" w Arboretum Kórnickim.
Zeszłoroczne edycje tej wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a
prace, zwłaszcza Pań biorących udział w zajęciach PASJOTEKI, budziły podziw
zwiedzających. Toteż nie wyobrażamy sobie tej wystawy bez udziału
podopiecznych PASJOTEKI!

Wystawa odbędzie się w dniach 1-3 maja 2015 roku, w godzinach 11:00 do
15:00. Prace przynieść można w dniu wystawy do godziny 10:30 pod pawilon w
Arboretum lub we wcześniej ustalone miejsce.

Podczas wystawy zwiedzający Arboretum będą mogli oddawać glosy na prace,
które najbardziej przypadną im do gustu, a zdobywca największej liczby
głosów otrzyma nagrodę.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
!

20-04-2015

W dniu 2 maja  w sobotę
Biblioteka Publiczna w Kórniku
będzie
ZAMKNIĘTA

Za utrudnienia przepraszamy

25-03-2015

W dniu  4 kwietnia  (Wielka Sobota)
Biblioteka Publiczna w Kórniku
będzie
ZAMKNIĘTA

Za utrudnienia przepraszamy

04-03-2015

    NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA


    Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

    ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza 

 

     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku

     Wymiar czasu pracy: pełen etat

     Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.


1.      Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, średnie o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

 

  2. Wymagania dodatkowe:           

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i umiejętności manualne,
 • komunikatywność,
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • znajomość języka obcego.

3.  Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,

 • obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej,
 • upowszechnianie czytelnictwa,
 • udział w skontrum zbiorów,
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

  4.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5.  Forma i termin składania ofert:

 • Wymagane oferty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. - do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarza”.
 •  Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

6.  Uwagi końcowe:

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak


Kórnik, dnia 4 marca 2015 r.

26-02-2015

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

02 marca 2015
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Decoupage IV - jajka syropianowe"  

Prosimy o przyniesienie kilku serwetek z motywem świątecznym

 

 Wstęp wolny 

25-02-2015

Filia biblioteki w Bninie

serdecznie zaprasza na spotkanie pt.

Chwila dla Ciebie, czyli
  jak radzić sobie ze stresem

***************

4 marca (środa), o godz. 16.00


W czasie spotkania muzyczny upominek

w wykonaniu Mateusza Fludry

 Wstęp wolny

17-02-2015

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

23 lutego 2015
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Decoupage III "    

 

 Wstęp wolny 

12-02-2015

b

Filia biblioteki w Bninie
serdecznie zaprasza

dzieci w wieku 7-12 lat
na zajęcia w czasie ferii

Spotkania odbędą się w dniach
23 - 27  lutego

w godz. 11.00-12.45

W programie:


* multimedialna podróż do przeszłości

(poznamy życie naszych pradziadków, dziadków i rodziców)

* spotkania z książką

* zajęcia plastyczne i zabawy

Wstęp wolny

10-02-2015

FERIE W BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
dzieci w wieku szkolnym

W ŚRODY I CZWARTKI
w godzinach
11:30 - 13:00

na "PLANSZOWE" iGRAszki

W ramach zajęć przewidziano: 

 • głośne czytaniekino "RETRO"
 • (wyświetlanie bajek z napisami nagranych na kliszy,
  przy użyciu aparatu - rzutnika "Ania)

 • gry i zabawy, w które bawiły się starsze pokolenia
  (prezentacja multimedialna)

 • współczesne gry planszowe dla dzieci

 • wspólne granie w gry planszowe i układanie puzzli

1234567891011
121314151617181920212223
242526272829303132333435
36