05-05-2015

W związku z rajdem rowerowym
coroczną akcją
"Odjazdowy Bibliotekarz"
w dniu 16 maja (SOBOTA)
Biblioteka Publiczna w Kórniku
będzie ZAMKNIĘTA

 

 

05-05-2015

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

11 maja 2015
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Koralikowa kraina 3 "

 

 Wstęp wolny 

05-05-2015

Warsztaty fotograficzne w Kórniku

Fotografia jest sztuką. Ale jest to sztuka, której arkana każdy może zgłębić. Naprawdę każdy.

Dla niedowiarków oraz tych, którzy chcieliby robić dobre zdjęcia, a jeszcze w siebie nie wierzą,
oraz dla tych, którzy już próbują, ale wciąż potrzebują porady, Biblioteka Publiczna w Kórniku
organizuje krótkie warsztaty fotograficzne w dniach 22-23 maja.

 •  W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami dobrej fotografii.
  Omówiona zostanie fotografia krajobrazowa, fotografia uliczna oraz makrofotografia.

 • Drugiego dnia odbędą się zajęcia praktyczne.

Warsztaty będą prowadzić oraz opiekę nad warsztatowiczami sprawować pasjonaci fotografii,
członkowie grupy FotoAzyl:

 • Zbigniew Makulski z Dąbrowy Górniczej

 • Jacek Gnoiński z Warszawy,

którzy urzeczeni pięknem wielkopolskiej przyrody, będą ją podpatrywać oraz
profesjonalnie uwieczniać podczas zorganizowanego w tym terminie kórnickiego pleneru fotograficzego.

Najlepsze prace mistrzów oraz ich uczniów
– uczestników warsztatów -
będzie można podziwiać na wystawie poplenerowej,
która zostanie zorganizowana w Bibliotece.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Mogą brać w nich udział tylko osoby pełnoletnie.

 

Organizatorzy nie zapewniają sprzętu fotograficznego. Należy mieć własny aparat. Marka i jakość dowolne.

Zapisy na warsztaty dla osób dorosłych
prowadzi  Biblioteka Publiczna w Kórniku
pod numerem telefonu (61)8170-021


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


30-04-2015

„Wybieram bibliotekę” -  to hasło Tygodnia Bibliotek

8 do 15 maja 2015 roku

W dniach od 8 do 15 maja 2015 roku, biblioteki biorą udział w ogólnopolskiej akcji – „Tydzień Bibliotek”,
organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 
W jej ramach Biblioteka Publiczna w Kórniku i Filia w Bninie przygotowały
dla czytelników wiele atrakcji popularyzujących czytanie, bibliotekę i różne działania edukacyjno – artystyczne.
 

Biblioteka Publiczna w Kórniku i Filia w Bninie proponują:

 • Udział w konkursie gwary wielkopolskiej  -
  Pobajtlujmy w Kórniku” ( Kórnik – Bnin )
 • Spotkanie z policjantem pt. Bezpieczny senior (Bnin )
 • Koncert muzyczny ( Bnin )
 • Zajęcia edukacyjne i biblioteczne ( dzieci i młodzież, Kórnik - Bnin )
 • Wystawy książek z autografami pisarzy ( Kórnik - Bnin )
 • Prezentacja gazetek związanych z „Tygodniem Bibliotek”:

- gazetka pt.Aktywność ruchowa w każdym wieku (Bnin)
- gazetka pt. „ Odjazdowy Bibliotekarz” (Bnin)

 • Wystawę prac uczestniczek warsztatów „Pasjoteki”. ( Kórnik )

Dodatkową atrakcją, zamykającą „Tydzień Bibliotek” jest
rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Odbędzie się w dniu 16 maja ( sobota ).

Wzorem lat ubiegłych, chętni uczestnicy rajdu wezmą udział
  w konkursie na limeryk oraz poznają urokliwe okolice Gminy. Rajd wzbogaci piknik w Koszutach.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie biblioteki: www.biblioteka.kornik.pl, w zakładce aktualności.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do „świętowania” akcji „Tygodnia Bibliotek”.

 

 

REGULAMIN KONKURSU  „POBAJTLUJMY W KÓRNIKU”

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza osoby dorosłe do udziału w konkursie organizowanym w ramach Tygodnia Bibliotek.

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Kórniku, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat gwary wielkopolskiej.
 3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe od 18 roku życia.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie testu na temat gwary wielkopolskiej w Bibliotece Publicznej lub Filii w Bninie. W konkursie można wziąć udział tylko raz, w jednej z placówek w dniach od 11 do 14 maja b.r.
 5. Wypełnione testy należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i/lub adresem mailowym.
 6. Każdy uczestnik  jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej w przypadku wygranej w konkursie.
 7. Oceny testów konkursowych dokona jury stworzone z pracowników Biblioteki.
 8. Jury zastrzega sobie decyzję, co do podziału nagród.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 maja b.r.
 10. Autorzy nagrodzonych utworów będą poinformowani telefonicznie lub drogą mailową i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 15 maja b.r. o godzinie 17:30
 11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 12. Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator.

 


24-04-2015

Filia biblioteki w Bninie

serdecznie zaprasza
na spotkanie z cyklu: Dbam o zdrowie

pt. Bóle kręgosłupa

Gościem specjalnym będzie fizjoterapeuta
pan Bartosz Zakrzewski
**************
Spotkanie odbędzie się
29.04 (środa)
o godz. 16.00

Wstęp wolny

20-04-2015

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników PASJOTEKI oraz wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału w wystawie prac rękodzielniczych
"Wiosenne Inspiracje" w Arboretum Kórnickim.
Zeszłoroczne edycje tej wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a
prace, zwłaszcza Pań biorących udział w zajęciach PASJOTEKI, budziły podziw
zwiedzających. Toteż nie wyobrażamy sobie tej wystawy bez udziału
podopiecznych PASJOTEKI!

Wystawa odbędzie się w dniach 1-3 maja 2015 roku, w godzinach 11:00 do
15:00. Prace przynieść można w dniu wystawy do godziny 10:30 pod pawilon w
Arboretum lub we wcześniej ustalone miejsce.

Podczas wystawy zwiedzający Arboretum będą mogli oddawać glosy na prace,
które najbardziej przypadną im do gustu, a zdobywca największej liczby
głosów otrzyma nagrodę.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
!

20-04-2015

W dniu 2 maja  w sobotę
Biblioteka Publiczna w Kórniku
będzie
ZAMKNIĘTA

Za utrudnienia przepraszamy

25-03-2015

W dniu  4 kwietnia  (Wielka Sobota)
Biblioteka Publiczna w Kórniku
będzie
ZAMKNIĘTA

Za utrudnienia przepraszamy

04-03-2015

    NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA


    Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

    ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza 

 

     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku

     Wymiar czasu pracy: pełen etat

     Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.


1.      Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, średnie o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

 

  2. Wymagania dodatkowe:           

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i umiejętności manualne,
 • komunikatywność,
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • znajomość języka obcego.

3.  Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,

 • obsługa programu bibliotecznego SOWA/MARC21,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej,
 • upowszechnianie czytelnictwa,
 • udział w skontrum zbiorów,
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

  4.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5.  Forma i termin składania ofert:

 • Wymagane oferty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. - do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarza”.
 •  Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

6.  Uwagi końcowe:

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak


Kórnik, dnia 4 marca 2015 r.

26-02-2015

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

02 marca 2015
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Decoupage IV - jajka syropianowe"  

Prosimy o przyniesienie kilku serwetek z motywem świątecznym

 

 Wstęp wolny 

1234567891011
121314151617181920212223
242526272829303132333435
3637383940