Filia w Bninie - Historia

Biblioteka Publiczna w Kórniku-Bninie powstała w 1948 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, która była samodzielną placówką i do roku 1972 podlegała Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kórnik-Południe.

W latach 1972-1975 miała miejsce reforma terytorialna, w wyniku której gromady zostały przekształcone w gminy. W związku z tym, od 1973 r. biblioteka stała się filią Biblioteki Publicznej w Kórniku.Od początku swego istnienia biblioteka została zorganizowana w zabytkowym bnińskim ratuszu.

r
foto:miastapolski.blox.pl


Od 2007 roku mieściła się przy ulicy Rynek 3 w Kórniku-Bninie.

Od  8 listopada 2019 roku mieści się przy ulicy Rynek 16 w Kórniku-Bninie.


Rok 1970: Biblioteka posiadała 5.194 woluminów, 7 punktów bibliotecznych zorganizowanych w następujących wsiach: Błażejewo, Biernatki, Czmoń, Dębiec, Konarskie, Prusinowo i Radzewo.

 Rok 1987: Biblioteka, jako Filia w Kórniku została wpisana do ewidencji placówek upowszechniania kultury i finansowana była przez Miejsko-Gminny Fundusz Rozwoju Kultury. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia o powierzchni 68 m2.

 Rok 2002: W roku 2002 Biblioteka rozpoczęła komputeryzację placówki zakupując komputer i oprogramowanie biblioteczne.

 Rok 2005: W roku 2005 rozpoczęto rejestrację czytelników i wypożyczeń księgozbioru w systemie informatycznym.

 Rok 2006: Zostało uruchomione stanowisko komputerowe dla czytelników. Katalog biblioteki udostępniony został w sieci Internet.

Rok 2007: Czytelnicy mieli już możliwość zamawiania i rezerwowania książek korzystając z sieci Internet.

Rok 2008: Biblioteka zmieniła lokalizację przy ulicy Rynek 3  i dysponowała powierzchnią 150 m2. Lokal współdzielony był z redakcją lokalnej gazety Kórniczanin.

Rok 2009: Rozpoczęto cykl spotkań pod nazwą Wieczory poezji.

Rok 2010: Biblioteka rozpoczęła czynną współpracę z Przedszkolem nr 2 w Kórniku i Szkołą Podstawową nr 2 w Kórniku. Redakcja gazety Kórniczanin zmieniła lokalizację.

Rok 2011: Zakupiono sprzęt do prezentacji i pokazów multimedialnych. 

Rok 2012: Ubogacono w Filii cykl spotkań poetyckich o Wieczory biograficzne.

Rok 2013: Rozpoczęcie współpracy z początkującymi muzykami pod kier. pani Lidii Pedy.

Rok 2014: Wzbogacenie działalności kulturotwórczej biblioteki o koncerty w wykonaniu młodych muzyków.

Rok 2015: Rozpoczęto w Filii cykl spotkań pt.Dbam o zdrowie dla osób 50+, promujący zdrowy styl życia. 

Rok 2016: Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej w ramach projektu: Z Małym Kolbergiem po kraju.

Rok 2017:
Rozpoczęto cykl spotkań pt. Polskie obrzędy i zwyczaje w celu popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Rok 2018: Rozpoczęto modernizację budynku mieszkalnego i jego rozbudowę na bibliotekę przy ul. Rynek 16 w Bninie.

Rok 2019: Rozpoczęto cykl spotkań historyczno-kulturalnych pt. Wybitni Wielkopolanie.

07.11.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku filii przy ul. Rynek 16 w Bninie.Budynek powstał w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rok 2020: Kontynuacja cyklu Wybitni Wielkopolanie, rozpoczęcie cyklu zawodoznawczego dla młodzieży: Kim będę? oraz cyklu spotkań dla hobbystów : Moje pasje.  

Epidemia koronawirusa : Z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia,dotyczące ogłoszenia stanu epidemii na terenie całego kraju  od dnia 20 marca 2020 r. Biblioteka Publiczna w Kórniku i Filia w Kórniku/Bninie zostały zamknięte do odwołania.07.05.2020 r.biblioteka została otwarta i funkcjonuje w zmienionej formie.


Kierownictwo Filii w Kórniku-Bninie
sprawowały Panie:


*od początku istnienia do 1963 r.-Wanda Smolarkiewicz-Remszel

* w latach 1963-1975 r.- Krystyna Matelska

* od 1975 r. do 25 września 2007 r.- Zofia Walkiewicz

* od 26 września 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.- Elżbieta Duszczak


 * od 1 stycznia 2009 r. kierownictwo pełni
Klaudyna Przybylska-Pawłowska