Internet w bibliotece

DOSTĘP DO INTERNETU

W Czytelni w Kórniku i Filii Biblioteki w Kórniku-Bninie można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.

Wykonywanie wydruków z Internetu jest odpłatne

W Wypożyczalni dla dorosłych Czytelnik może korzystać z czytelni internetowej Ikonka.