Pracownicy

 PRACOWNICY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

  

Biblioteka w Kórniku

Elżbieta Duszczak - dyrektor

Michał Andrzejewski - główny księgowy

Katarzyna Kaczmarek - bibliotekarz wypożyczalni dla dorosłych i czytelni

Kinga Szymańska-Kaźmierczak - bibliotekarz wypożyczalni dla dorosłych i czytelni

Karolina Kujawska - bibliotekarz wypożyczalni dla dzieci i młodzieży

Natalia Rzepka - bibliotekarz w wypożyczalni dla dorosłych

Honorata Krawczyk - bibliotekarz w wypożyczalni dla dzieci

Agnieszka Kozłowska - pracownik gospodarczy

***

Filia w Kórniku/Bninie

Klaudyna Przybylska-Pawłowska - kierownik

Anna Kamińska - bibliotekarz wypożyczalni

Regina Kujawa - pracownik gospodarczy