Kraszewski. Komutery dla bibliotek 2013
13-12-2013

 

KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna w Kórniku otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” ze środków Instytutu Książki. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Przyczyni się to do powstania nowoczesnej czytelni multimedialnej i zapewnienia łatwiejszego dostępu do katalogu on-line naszych zbiorów. Ze środków tych zakupiono serwer do tworzenia bazy danych, kopii zapasowych programu bibliotecznego i obsługi strony www Biblioteki oraz komputer stacjonarny typu All-in-one dla pracownika czytelni i dwa zestawy komputerowe dla użytkowników Biblioteki.