PASJOTEKA
20-11-2015

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
 na warsztaty 

 PASJOTEKI 
 w dniu 

23 listopada 2015
godzina od 17:00 do 19:00

temat:

 " Stroiki Caritas II "

 

 Wstęp wolny