PASJOTEKA
25-11-2013

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza na nowy sezon
PASJOTEKI

2 grudnia 2013
godzina 17:00

"Świąteczne ozdoby"