Wieczór poetycki w Filii w Bninie

Drukuj
15-04-2014

Pisane, mówione i śpiewane słowa Jana Pawła II w bibliotece

Jan Paweł II – nasz papież, kochany i podziwiany przez wielu, mistrz słowa, wybitny autorytet, człowiek który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, Święty, którego cechowała rozumna troska o dobro wspólne, patron rodzin i papież miłosierdzia.

Pragnąc upamiętnić i oddać hołd Ojcu Świętemu pani Klaudyna Pawłowska przygotowała w filii biblioteki w Bninie wieczór biograficzno-poetycki poświęcony Janowi Pawłowi II.

Poezja papieża skupiała się głównie na dwóch zagadnieniach: istocie Boga oraz Jego Stworzenia. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać wierszy , a także muzycznych interpretacji utworów takich jak: Uwielbienie, Ktoś się długo pochylał nade mną, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Dzieci, Stanisław, Nad Twoją białą mogiłą, Pieśń o Bogu ukrytym, Myśląc ojczyzna , Nadzieja, która sięga poza kres.

Zwrócono uwagę na stosunek Ojca Św. do dzieci, młodzieży, osób starszych i cierpiących, jak ważną osobą w życiu świętego i historii Polski był kard. Stefan Wyszyński. Przypomniano pielgrzymki, encykliki, nauczanie Jana Pawła II, spotkania z przedstawicielami innych religii, a także trudne życiowe doświadczenia i zmagania papieża z postępującymi dolegliwościami.

Wiemy, że Jan Paweł II lubił żartować. W czasie spotkania przedstawiono ujmujące prostotą i wdziękiem dowcipy sytuacyjne i mniej znane anegdoty o Papieżu. Mówiono też o Jego zamiłowaniu do jazdy na nartach, pływania, czy pieszych wędrówek po górach.

Dzięki uprzejmości p. Ryszarda Czajki uczestnicy spotkania mogli obejrzeć pamiątkowe fotografie z audiencji u Ojca Świętego. Ciekawostką jest fakt, że owe zdjęcia wykonał osobisty papieski fotograf Arturo Mari.

Wieczór podsumowano słowami Jana Pawła II: „Każdy chrześcijanin powołany jest do świętości, to znaczy do życia Błogosławieństwami. Za wzór wszystkim Kościół stawia tych braci i siostry, którzy wyróżnili się w cnotach i byli narzędziem łaski Bożej. (…) abyśmy z ich pomocą mogli wzrastać w miłości Boga i być solą ziemi i światłem świata".

Zaprezentowano też najnowsze pozycje książkowe, dotyczące osoby Ojca Św., które oferuje biblioteka w Bninie. Są wśród nich: Matka papieża: poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wielka ilustrowana księga cudów św. Jana Pawła II, Jan Paweł II – Autobiografia, Encykliki Św. Jana Pawła II.

Na zakończenie każdy z gości wylosował słowo dla siebie – złotą myśl przewodnią Jana Pawła II.
                                                                                                                                  R.P.