Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej biblioteka.kornik.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Biblioteka Publiczna w Kórniku dla strony biblioteka.kornik.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa biblioteka.kornik.pl spełnia wymagania w 89,14 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony biblioteka.kornik.pl 2.11.2020 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Elżbieta Duszczak;
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Biblioteki Publicznej w Kórniku: Elżbieta Duszczak, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. (61) 817 00 21
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: bpkornik@biblioteka.kornik.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Biblioteka Publiczna w Kórniku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 8. W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kórniku

Budynek, przy ul. Poznańskiej 65 w którym siedzibę ma Biblioteka Publiczna w Kórniku częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek: Lokal Biblioteki Publicznej w Kórniku mieści się w budynku przy ul. Poznańskiej 65 w Kórniku 62-035

Biblioteka znajduje się w budynku mieszkalnym, pomieszczenia biblioteki (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia) znajdują się na wysokim parterze. Pomieszczenia biurowe oraz sala przeznaczona do prowadzenia zajęć  znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku brak windy. Biblioteka posiada dwa wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: Lokal Biblioteki Publicznej w Kórniku filia w Kórniku/Bninie mieści się w budynku przy ul. Rynek 16 w Kórniku 62-035

Filia w Kórniku/Bninie składa się z dwóch budynków – wypożyczalni i czytelni oraz odrestaurowanej XVIII-wiecznej kamieniczki – połączonych łącznikiem. Zgodnie z założeniami technicznymi projektu, a także w miarę możliwości (ograniczenia związane z  zabytkowym budynkiem, wpisanym do rejestru zabytków), filia została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi oraz osób starszych. Pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników biblioteki znajdują się na parterze (wypożyczalnia z czytelnią, sala konferencyjna, dwie sale wystawiennicze oraz toalety), na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. Wejście do Filii znajduje się od strony ul. Kościelnej na jednym poziomie z chodnikiem prowadzącym do biblioteki. W budynku wszystkie pomieszczenia mają ten sam poziom posadzek. Pomieszczenia dostosowane zostały do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich i matek z wózkami. Urządzenia znajdujące się w toalecie dla niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka, uchwyty, uchylne lustro) dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dozownik mydła, pojemnik na ręczniki, pojemnik na papier toaletowy, suszarka do rąk umocowana została na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do nich osobom poruszającym się na wózkach. W toalecie dla niepełnosprawnych znajduje się alarm dla niepełnosprawnych, a także przewijak dla niemowląt.
Część napisów na tabliczkach informacyjnych napisana jest brajlem.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą funkcji Dostępności znajdujących się w centralnie u dołu okna przeglądarki na stronie Biblioteki Publicznej w Kórniku
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Audytor: Bartosz Przybylski

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-11-09

Data aktualizacji strony 2020-11-18

Wyszukiwarka

Wydarzenia

Maj 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 kwietnia 2021 27 kwietnia 2021 28 kwietnia 2021 29 kwietnia 2021

Kategoria: Wydarzenia16:00: Wspólne czytanie online z Filią w Bninie

30 kwietnia 2021 1 maja 2021 2 maja 2021
3 maja 2021 4 maja 2021 5 maja 2021 6 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia16:00: Wspólne czytanie online z Filią w Bninie

7 maja 2021 8 maja 2021 9 maja 2021
10 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia09:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Spotkanie uczniów klas 3 SP z Moniką Sawicką (spotkanie zamknięte)

11 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia08:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Lekcja biblioteczna dla klasy 1 SP (spotkanie zamknięte)

12 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia10:30: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Spotkanie z pielęgniarką dla dzieci wczesnoszkolnych

Kategoria: Wydarzenia17:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Pierwsze z cyklu spotkań z Małgorzatą Swędrowską (Czy książki mogą zachwycać? Jak pomóc dziecku w nauce czytania i odkrywania świata literackiego?)

13 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia09:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Wspólne czytanie online z Filią w Bninie

Kategoria: Wydarzenia13:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Wspólne czytanie online z Filią w Bninie

Kategoria: Wydarzenia16:30: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Wspólne czytanie online z Filią w Bninie

14 maja 2021

Kategoria: WydarzeniaCały dzień: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Czytanie na małym ekranie dla przedszkolaków (spotkanie zamknięte - online)

Kategoria: Wydarzenia13:00: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021 (Filia w Bninie) - Eksperymenty w Bibliotece

Kategoria: Wydarzenia17:00: WARSZTATY ONLINE "Książki (nie)terapeutyczne wspierające rozwój komunikacji"

15 maja 2021 16 maja 2021
17 maja 2021 18 maja 2021

Kategoria: Wydarzenia17:00: CZYTANIE WRAŻENIOWE (Filia w Bninie) - spotkanie dla rodziców z Małgorzatą Swędrowską

19 maja 2021 20 maja 2021 21 maja 2021 22 maja 2021 23 maja 2021
24 maja 2021 25 maja 2021 26 maja 2021 27 maja 2021 28 maja 2021 29 maja 2021 30 maja 2021
31 maja 2021 1 czerwca 2021 2 czerwca 2021 3 czerwca 2021 4 czerwca 2021 5 czerwca 2021 6 czerwca 2021

Nadchodzące wydarzenia

Obecnie brak zaplanowanych wydarzeń