Czytelnia

Ze zbiorów naszej czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy. Na czytelników czeka księgozbiór liczący ponad 1000 woluminów literatury popularno-naukowej. Udostępniane są tutaj:

 • encyklopedie
 • słowniki
 • leksykony
 • informatory
 • dzienniki i czasopisma kolorowe
 • czasopisma regionalne
 • książki o tematyce regionalnej
 • kartoteki wycinków prasowych
 • materiały gromadzone przez bibliotekę, tzw. dokumenty życia społecznego

Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do korzystania tylko na miejscu. Czasopisma można wypożyczać na zewnątrz. Poza bieżącymi numerami dzienników i czasopism kolorowych posiadamy również archiwalne roczniki niektórych tytułów, np.:

 • Dziennik Ustaw: 1993-1999 r., 2001-2005 r., 2006-2012 r. – wersja elektroniczna
 • Rzeczpospolita: 2011 r.
 • Gazeta Wyborcza: 2011 r.
 • Głos Wielkopolski: 2011 r.
 • Tygodnik Śremski: 2011 r.
 • Tydzień Ziemi  Śremskiej: 2011
 • Kórniczanin: 1988-2011 r.
 • Ziemia Kórnicka: 1992-1993 r.
 • Gazeta Kórnicka: 2003-2004 r.

Czasopisma w Bibliotece w Kórniku

 1. Biuletyn Powiatu Poznańskiego
 2. Burda
 3. Charaktery
 4. Claudia
 5. Dobre rady
 6. Focus
 7. Gazeta Wyborcza
 8. Głos Wielkopolski
 9. Książki
 10. Kórniczanin
 11. Mój piękny ogród
 12. NPM
 13. Naj
 14. Nowe Książki
 15. Newsweek
 16. Oliwia
 17. PANI
 18. Pani domu
 19. Panorama Wielkopolskiej Kultury
 20. Polityka
 21. Poradnik Bibliotekarza
 22. Poradnik Domowy
 23. Poznaj Świat
 24. Przewodnik Bibliograficzny
 25. Przyjaciółka
 26. Rzeczpospolita
 27. Samo Zdrowie
 28. Świat Kobiety
 29. Tina
 30. Twój Styl
 31. Tygodnik Śremski
 32. Tydzień Ziemi Śremskiej
 33. Zwierciadło

W księgozbiorze regionalnym znajdują się opracowania dot. miasta, gminy i regionu. Książki z tego działu mogą być wypożyczane na zewnątrz. Kartoteki wycinków prasowych zawierają wycinki lub kserowane teksty głównie z prasy regionalnej omawiające zagadnienia naszego regionu. Dokumenty życia społecznego są to materiały o krótkotrwałej wartości użytkowej, odzwierciedlające różne przejawy życia, jak np.: prospekty i katalogi reklamowe, programy imprez artystycznych, politycznych, naukowych czy sportowych, rozkłady jazdy różnych środków lokomocji, plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi i prospekty handlowe, klepsydry  itp.