Historia

Biblioteka Publiczna w Kórniku powstała w wyniku ogłoszonego w dniu 17.04.1946 r. dekretu „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”.

O powstaniu biblioteki zadecydowały władze miejskie Kórnika podejmując następującą uchwałę:

„Uchwała z dnia 11 października 1946 roku postanawia się urządzić publiczną bibliotekę miejską, dostarczyć dla niej odpowiedni lokal. Biblioteka będzie prowadzona kosztem miasta, przeto odpowiedni kredyt na ten cel wstawi się do budżetu administracji. Na pomieszczenie tej biblioteki przeznaczyć lokale w ratuszu uzyskane z przebudowy po zlikwidowaniu aresztu miejskiego.”

 Rok 1948: W sierpniu rozpoczyna działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Kórniku posiadając 160 egzemplarzy książek i 150 czytelników i aż do zmian w administracji państwowej obsługiwała tylko teren Kórnika.

Rok 1949: Termin otwarcia punktów bibliotecznych w całej Polsce był wyznaczony na dzień 16.01.1949 r. W tym dniu zostało otwartych 6 punktów bibliotecznych w następujących miejscowościach: Mieczewo, Borówiec, Czmoń, Dębiec, Pierzchno, Prusinowo, a w dniu 23.01.1949 r. w Kamionkach.

 Rok 1951: Miejska Rada Narodowa biorąc pod uwagę upowszechnianie czytelnictwa uchwaliła zniesienie opłat za korzystanie z biblioteki oraz ustaliła godziny jej otwarcia, tj.: w czwartek od 16.00 do 20.00; w sobotę od 17.00 do 20.00 i w niedzielę od 11.00 do 13.00
Jeden dzień w tygodniu biblioteka była czynna tylko dla młodzieży. Księgozbiór biblioteki liczył 2.800 woluminów książek

 Rok 1956: 17 maja 1956 r. nastąpiło otwarcie Miejskiej Czytelni w Ratuszu.

 Rok 1959: Biblioteka posiadała księgozbiór liczący 5.724 tomy i była przodującą biblioteką w powiecie. W tym samym roku utworzona została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gądkach, która od roku 1973 kontynuowała swoją działalność w Szczytnikach.

 Rok 1962: Z tego roku zachował się pierwszy dziennik biblioteczny rejestrujący pracę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na koniec roku zarejestrowanych było 781 czytelników i 9.174 wypożyczeń, a księgozbiór liczył 3.862 książek.

 Rok 1970: Z biblioteki korzystało 722 czytelników, którzy wypożyczyli 8.800 książek. Księgozbiór wzrósł do 5.657 książek.

 Rok 1972: W 1972 roku Miejska Biblioteka Publiczna, która przez wiele lat borykała się z ciasnotą lokalową, z okazji Dnia Książki i Prasy, dzięki staraniom Miejskiej Rady Narodowej otrzymała dodatkowo sąsiednie pomieszczenie odpowiednio zmodernizowane. Księgozbiór biblioteki liczył 6.355 książek.

 Rok 1973: W 1973 r. nastąpiły zmiany w administracji państwowej, co pociągnęło za sobą zmiany w sieci bibliotecznej. Konsekwencją tych zmian było podporządkowanie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Bninie i Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Gądkach Miejskiej Bibliotece w Kórniku.

Rok 1975: Biblioteka otrzymała nowe 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 55 m², które zostały wynajęte w prywatnym domu na Placu Niepodległości nr 1. Z biblioteki korzystało 864 czytelników, którzy wypożyczyli 12.367 książek. Księgozbiór biblioteki liczył 8.148 książek.

 Rok 1977: Od połowy tego roku biblioteka zaczęła dokonywać samodzielnie zakupu nowych książek. Z biblioteki korzystało 741 czytelników, wypożyczeń było 10.726 a księgozbiór liczył 8.878 książek.

 Rok 1986: W Robakowie została utworzona filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kórnik. Stan księgozbioru biblioteki w Kórniku wynosił 18.519 tomów.

 Rok 1989: Funkcjonuje 15 punktów bibliotecznych w następujących miejscowościach :Borówiec, Czmoń, Dachowa, Dziećmierowo, Gądki, Kamionki, Konarskie, Kromolice, Prusinowo, Runowo, Radzewo (w szkole i na wsi), Szczodrzykowo, Żerniki, GS Kórnik.

 Rok 1991: Biblioteka została przeniesiona do budynku na ulicę Poznańską  zajmując lokal o łącznej powierzchni 117 m² gdzie zostaje wyodrębniona czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. W tym samym roku nastąpiła likwidacja filii w Robakowie i w Szczytnikach, a na ich miejsce powstają punkty biblioteczne. Biblioteka otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego Regon – statystyczny numer identyfikacyjny.

 Rok 1992: Zapoczątkowany został Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół średnich poświęcony polskiej poezji współczesnej.

 Rok 1998: W 1998 r. obchodzony był jubileusz 50-lecia biblioteki, na który zostali zaproszeni przyjaciele i sympatycy książki i biblioteki, czytelnicy, bibliotekarze, kierownicy punktów bibliotecznych, działacze kultury.

 Rok 1999: Biblioteka rozpoczęła komputeryzację placówki zakupując komputer i oprogramowanie biblioteczne.

 Rok 2000: Od roku 2000 biblioteka funkcjonuje pod nazwą Biblioteka Publiczna w Kórniku.

 Rok 2001: Biblioteka została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Kórniku. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu nadał bibliotece Numer Identyfikacji Podatkowej. W dniu 8 listopada 2001 r. w oddziale dla dzieci rozpoczęto rejestrowanie czytelników i wypożyczeń księgozbioru w systemie informatycznym.

 Rok 2004: Z dniem 11.03.2004 r. rozpoczęto rejestrowanie czytelników i wypożyczeń księgozbioru w systemie informatycznym w wypożyczalni dla dorosłych. W lipcu zostało oddane do dyspozycji czytelników stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu z możliwością wydrukowania niezbędnych materiałów.”

 Rok 2006: W czerwcu 2006 r. została uruchomiona czytelnia internetowa dla czytelników w skład której wchodzą trzy stanowiska komputerowe. Katalog biblioteki udostępniony zostaje w sieci Internet pod adresem: www.biblioteka.kornik.pl. Księgozbiór biblioteki liczy 29.552 książek, zarejestrowanych czytelników jest 2.013. W tym roku został też rozwiązany ostatni punkt biblioteczny.

 Rok 2007: Czytelnicy mają możliwość zamawiania i rezerwowania książek korzystajÄ…c z sieci Internet.

Kierownictwo Biblioteki Publicznej w Kórniku pełniły Panie:

  • od początku istnienia biblioteki do 30.06.1962 r. – Mieczysława Kuberacka
  • w latach 1962-1974 – Aleksanda Libner-Schilling
  • od kwietnia 1974 r. do czerwca 1975 r. – Ewa Knasiak
  • od lipca 1975 r. do kwietnia 1977 r. – Krystyna Matelska
  • od czerwca 1977 r. do stycznia 1997 r.- Barbara Kłodzińska, mianowana w 1986 r. na stanowisko Dyrektora
  • od maja 1997 r. do sierpnia 2008 r. – Danuta Nestorowicz
  • od sierpnia 2008 r. obowiązki dyrektora pełni – Elżbieta Duszczak