Organizacja

Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz filia biblioteczna.

Biblioteka w Kórniku:
Oddział dla dzieci i młodzieży
Wypożyczalnia dla dorosłych
Czytelnia
Główny Księgowy
Pracownik administracyjny
Pracownik gospodarczy

Filia w Kórniku/Bninie:
Kierownik Filii
Wypożyczalnia i czytelnia
Pracownik gospodarczy