Podstawa prawna

utworzone przez | mar 6, 2021

Biblioteka Publiczna w Kórniku jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora, tj. Urząd Miejski w Kórniku pod numerami: 1/2001 i 3/2009.

Podstawę prawną działalności stanowia przepisy:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jedn. tekst Dz. U. nr 13 z 2001 r., poz. 123)
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
  • Statutu z dnia 24 lutego 2000 r. z późn. zm.
  • Regulaminu organizacyjnego

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Kórniku

Adres instytucji: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 65

telefon: (61) 8170-021

NIP: 777-26-14-504

REGON: 000979840

e-mail: bpkornik@powiat.poznan.pl

www.biblioteka.kornik.pl

***

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Kórniku – Filia w Bninie

Adres filii: 62-035 Kórnik, ul. Rynek 16

telefon: (61) 8190-269