Czasopisma w prenumeracie

Czasopisma dostępne w Filii w Bninie w roku 2020

gazety

Dzienniki:
– Głos Wielkopolski 

Czasopisma społeczno-polityczne :
– Angora

Czasopisma kobiece:
– Claudia

Czasopisma hobbystyczne:
– Mój Piękny Ogród
–  Sielskie życie

Czasopisma psychologiczne:
– Sens

Medycyna i Zdrowie:
– Zdrowie bez leków ( magazyn wyd. od czerwca 2017 r.)

Czasopisma regionalne:
– Tydzień Ziemi Śremskiej

Gazety lokalne:
– Kórniczanin