Jak zapisać się do biblioteki?

mar 7, 2021

Tych, którzy chcą zostać czytelnikami Biblioteki Publicznej w Kórniku oraz Filii w Bninie, zapraszamy do biblioteki z:

  • aktualnym dokumentem ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy). Osoby nieletnie zapisywane są za poświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych.

Zapisu można dokonać w każdym dziale biblioteki (wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci) oraz filii w Bninie, przy czym zapisanie w jakimkolwiek z działów upoważnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki we wszystkich działach oraz filii.

Czytelnik zapisując się do biblioteki ma obowiązek wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z regulaminem. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu i karcie bibliotecznej jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości regulaminu.

Czytelnik otrzymuje od biblioteki KARTĘ BIBLIOTECZNĄ.

Będzie się nią posługiwał przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu się na swoje konto przez Internet.