Ksero

Biblioteka wykonuje odpłatnie kserokopie zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 r.,nr 24,poz.83 z późniejszymi zm.), która pozwala na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów nie większych niż 1 arkusz wydawniczy, tj.(22 strony A4).

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

• całych książek,

• druków rzadkich,

• egzemplarzy w złym stanie technicznym,

• książek i czasopism oprawnych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania,

• publikacji z zastrzeżeniem praw autorskich i wydawniczych,

Cennik usług kserograficznych:

• dokument drukowany:

A4-0,20 PLN

A3-0,40 PLN

• dokument zawierający ilustracje, fotografie, mapy, itp.:

A4-0,40 PLN

A3-0,80 PLN

Biblioteka wykonuje ksero tylko materiałów własnych.

Strefa czytelnika