Regulamin Czytelni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
2. Prawo do korzystania z jej zbiorów czytelnik uzyskuje po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin, który stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu czytelni.
3. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez Bibliotekarza i potwierdzeniu wypożyczenia przez Czytelnika na ręcznej Karcie czytelnika.
5. Książki z działu literatury regionalnej można wypożyczać na okres do 7 dni.
6. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 20 egz. czasopism na okres nie dłuższy niż 7 dni.
8. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne jedynie na miejscu w czytelni.

Strefa czytelnika