Regulamin korzystania z wrzutni do zwrotu książek

utworzone przez | paź 27, 2023

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WRZUTNI

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

I FILII KÓRNIKU/BNINIE

 

1. Wrzutnia biblioteczna służy tylko i wyłącznie do zwrotu wypożyczonych książek z Biblioteki Publicznej w Kórniku i Filii w Kórniku/Bninie.

2. Osoby, które chcą przekazać książki w darze, proszone są o przynoszenie ich bezpośrednio do Biblioteki.

3. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Do wrzutni znajdującej się przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Kórniku wkładamy książki wypożyczone w Bibliotece w Kórniku, a do wrzutni znajdującej się przed budynkiem Filii w Kórniku/Bninie książki wypożyczone w Bibliotece w Bninie.

5. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.

6. Zwrócone książki będą wyjmowane z wrzutni i odpisane z konta najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

7. Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.

8. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie, bezpośrednio bibliotekarzom.

9. W momencie stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych książek, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.

10. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu książek.

11. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi miejskiemu.

12. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.